Insectram

 

INSECTRAM (SAFRAN GROUP tescillidir.)

Safran Çevre Sağlık Hizmetleri Ltd Şti olarak zamanı takip etme hatta zamana ve sektöre öncü olmak niyetiyle tüm sistemimizi online sisteme geçirdik.

INSECTRAM sadece müşteri ilişkilerimizi düzenleyen bir CRM (Client Relationship Management) programı değil aynı zamanda tüm kaynak planlamamızı düzenleyebildiğimiz sektöre özel bir ERP (Enterprise Resource Planning) programıdır.

Bu şekliyle hem iç işleyişimizi ve müşteri ilişkilerimizi (CRM) düzenleyen, aynı zamanda uygulama, satış vb saha operasyonlarımızı da sanal ortamda yönetebildiğimiz yazılımımız INSECTRAM tescilli bir Safran markasıdır.

Kalite dosyası: Gelişen Uluslararası Standartlar ve müşteri bilincinin yükselmesi sonucu, risk bazlı değerlendirme günümüzde önem kazanmıştır. Bu modülde teklif aşamasında yapılacak olan değerlendirme yanında mevcut müşterilerimizde de risk değerlendirmeleri yapılacaktır.

Tespit edilen uygunsuzluklar da bu modülde yönetilecektir. Safran tespit ettiği uygunsuzlukları müşterilerine bildirirken, müşterilerimizde Safran’a uygunsuzlukları bildirebilmektedir. Bu sayede işimizde daha verimli ve etkin çalışma ortamı sağlanmış olacaktır.

Operasyon Modülü: Tüm uygulamalarımızın, personel verimliliğinin takip edileceği, sonuçlarının raporlanacağı modüldür.

Barkod okuyuculular ile yapılan kontroller, sisteme online olarak anında yansıyacak ve gerek merkezden gerekse sizler tarafından yapılan uygulamanın anlık takibi sağlanacaktır.

Barkod okuyucularımız ile sisteme otomatik kaydı yapılan verilerin trend analizleri olarak raporlanması ve görselleşmesi sağlanacaktır.

AIB, BRC vb gıda güvenliği sistemlerinin önemle üzerinde durduğu trend analizleri sonucu riskli bölümlerinizin ve dönemlerinizin takibi daha kolay ve veri kaybı olmaksızın yapılacaktır.