Fareler Çok Hızlı Mı Ürer?

Fareler Çok Hızlı Mı Ürer?

Bu sorunun cevabı her canlıda olduğu gibi türlerine göre değişiklik göstereceğinden genel bir şekilde cevaplamaya çalışalım.

Dünya üzerinde yaklaşık 2000 türü bulunan kemirgenlerden ülkemizde 3 türlü fareye yoğunlukla rastlanır. Ev Faresi (musdomesticus) , Çatı Faresi (norvegius), Ev Sıçanı (rattus rattus).

Ev Faresi (musmusculus) yılda 5-10 kez, ortalama 7-10 adet yavru yaparlar ve bu doğan yavrularda 30 gün içerisinde doğum yapabilecek olgunluğa ulaşır ve çoğalırlar.

Sıçanlar her yıl 3-6 defa doğum yapar ve her seferinde 6-13 yavru doğururlar. Doğan yavrular, 2-3 ay sonra erginliğe ulaşır ve 5 yıl kadar yaşayabilirler.

Dolayısı ile 3 ayda bir yenilenen nesli göze aldığımızda 1 yılda eğer önlemler alınmazsa hepimizin başına neler geleceğini hiç kimse kestiremez.

Peki farelerin hepsini öldürmeli miyiz ve nasıl öldüreceğiz?

Bu sorunun cevabı ise, tamamını hiçbir şekilde yok etmenin mümkün olmadığının tüm dünya tarafından kabul edildiğidir. Hatta tamamının öldürülmesi halinde; kanalizasyonlarda, nehirlerde vb. yerlerde tıkanıklıklar artacaktır. Diğer hayvan ölülerini, atıklarını yemeleri ve dönüştürmeleri sayesinde birçok hastalığın yayılmasını bir yandan engelledikleri için doğaya ve bizlere olan faydaları, diğer bir yandan da doğru ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele edilmezlerse o hastalıkları kendilerinin yayabileceği gerçeğiyle de insanlık tüm hayatları boyunca yüz yüze kalmıştır ve kalacaktır.

Yenilikçi ve gelecekçi-fütüristik  bir mücadele yaklaşımı var mı?

Üremelerini kontrol altına almak ve kontrollü üremelerini sağlamak amaçlı Amerika ve İngiltere üniversitelerinde çalışmalar yapılıyor. Bu şekilde nerede, ne zaman olacaklarını bilebilecek, hatta onları yönetebileceğiz bile.