Gıda Sektöründe Entegre Zararlı Mücadelesinin Yeri

Gıda Sektöründe Entegre Zararlı Mücadelesinin Yeri

Tüm gıda sektörünün ana görevi SAĞLIKLI GIDA üretmektir. Elbette bunun birçok şartı ve kuralı vardır. Doğru hammadde, uygun üretim şartları, içme vasfında uygun su gibi.

GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sağlıklı gıda üretmenin temelini oluşturmaktadır. GMP şartlarından bir tanesi de “Zararlılar ile Mücadele”dir. Konumuz bu olduğu için bu konunun detayını açmaya çalışalım.

Konumuzun başlığında “Entegre Zararlı Mücadelesi neden önemlidir?” diye sormuştuk. Sonuç cümlesini burada söyleyelim; SAĞLIKLI GIDA üretmek için.

Gıda sektöründe tüm yasalar ve Uluslararası standartlarda zararlılar ile mücadele gerekliliği belirtilmektedir. Örneğin “AIB INTERNATIONAL BİRLEŞTİRİLMİŞ DENETİM STANDARTLARI Ön Gereklilik ve Gıda Güvenirliliği Programı” 5 kategoriden oluşmaktadır.

 1. Operasyonel Yöntemler ve Personel Uygulamaları,
 2. Gıda Güvenirliği için Bakım,
 3. Temizlik Uygulamaları,
 4. Entegre Zararlı Yönetimi,
 5. Ön Gereklilik ve Gıda Güvenirliliği Programları Yeterliliği

Öyle ise SAĞLIKLI GIDA üretmek için ZARARLILAR İLE MÜCADELE olmazsa olmazlarımızdandır.

Entegre Zararlı Yönetimi: Zararlı varlığını destekleyecek ve artıracak koşulları tanımlayıp, önlemek ve ortadan kaldırmak için zararlı hareketliliğinin saptanması, izlenmesi ve yönetilmesi olarak tanımlanır.

Tanımdan anlaşıldığı gibi, gıda zinciri boyunca zararlı aktivitesinin önceden tespit edilmesi ve önlenmesinin sağlanması esastır.

Entegre Zararlı Mücadelesi Nasıl Yapılmalıdır?

Ne yaparsak Zararlı Mücadelesini Doğru yaparız? sorularına yanıt arayalım.

 • Başlangıçta zararlı mücadelesi yapılacak tesiste inceleme yapılmalıdır. Bu inceleme için SAFRAN uzman personelleri ile tesisin faaliyet alanına göre oluşturulmuş kontrol listeleri (IPM Check List) kullanır ve bu sayede tesisin tam bir fotoğrafı çekilir.
 • İnceleme esnasında tespit edilen UYGUNSUZLUKLAR ve potansiyel olumsuzlukların ileride olmaması için ÖNERİLER raporlanır. Bu ÖNERİ ve UYGUNSUZLUKLARIN gereklerinin yerine getirilmesi Entegre Zararlı Mücadelesinin başarısının sırrıdır ve sorumlular hızla gereklerini yerine getirmelidir.
 • Tüm veriler dikkate alınarak tesisin ziyaret sayıları belirlenir, monitör kurulumları gerçekleşir.
 • Tüm bunlardan sonra belirlenen aralıklar ile SAFRAN rutin kontrollerine başlar. Böylece zararlı aktivitesi kontrol edilir ve devam eden bir koruma sağlanır.
 • Kontrollerde tespit edilen tüm konular raporlanır.

Entegre Zararlı Mücadelesinde hedef en az kimyasal kullanmaktır, yani çevreci çözümler üretmektir.

Peki, bu zararlılar gıda üretiminde ne tür riskler oluşturmaktadır?

Yukarıda değinmiştik, “Sağlıklı Gıda” üretmek için zararlılar ile etkin mücadele yapmalıyız. Ne gibi zararları var;

 1. Ortama ve ürünlerimize mikroorganizma bulaştırırlar,
 2. Kendileri, dışkı ve/veya vücut parçaları yabancı madde riski oluşturur,
 3. Hammaddelere zarar vererek, ekonomik kayba neden olurlar,

Sonuç olarak, SAĞLIKLI GIDA üretmenin ÖN KOŞULARINDAN biri ZARARLILAR İLE etkin ve bilinçli mücadeledir.